Wie is Jezus / Yahusha?
💡

Jezus, de enige weg!

Jezus heeft het zelf gezegd: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij”
Johannes  14:6


Hemel en hel bestaan en zijn letterlijke dimensies. We hebben een lichaam en een ziel. Als we dood gaan na dit leven, leeft onze ziel voor eeuwig. En de ziel zal voor eeuwig in de hel leven of voor eeuwig in de hemel... Hel is de letterlijke afwezigheid van God. Gecreëerd voor de satan (duivel) en zijn gevallen engelen. Goede engelen staan altijd in dienst van God. Hel is een plek, waar u niet wilt zijn en deze plek wens je je ergste vijand niet toe. 

Het is de realiteit. Onderzoek maar eens bijna dood ervaringen of zogenaamde outer body experiences. Ervaringen die iets anders beweren en dat je enkel goed hoeft te doen en je vanzelf in de hemel komt zijn leugens vanuit de pit, van satan dus! Laat u niet misleiden!

Jezus, de zoon van God, is de enige Weg om in de hemel te komen. God onze Schepper is heilig en volmaakt. Hij kan niet tegen zonden. Zondigen of in zonde leven is dat wat ons scheidt van onze Schepper. Dit maakt dat er letterlijk een scheiding is tussen ons en God. God houdt van ons. Hij houdt heel erg veel van ons. Wij zijn zelfs gemaakt in Zijn beeld!
Daarom heeft Hij een gedeelte van zichzelf, het Woord waarmee alles is gemaakt, naar de aarde laten komen in de vorm van een mens: Jezus / Yahushua. Hij heeft geleefd onder de mensen en leerde ons hoe wij het beste kunnen leven (lees hiervoor het Nieuwe Testament). Hij heeft zijn leven gegeven, Hij is vervolgd, vreselijk gemarteld en heeft zijn leven gegeven aan het kruis. God heeft zijn zoon Jezus na drie dagen uit de dood opgewekt. Zodoende heeft Hij laten zien, dat er resurrection/opwekking uit de dood mogelijk is voor een ieder die in Jezus geloofd en vergeving vraagt voor zijn/haar zonden en Jezus volgt=het Woord volgt! God, onze Schepper had een plan. Hij kan NIET leven met de zonden/hij haat de zonden, maar NIET de zondaar! Jezus was zonder zonden. Zijn bloed was zonder zonden. Via het bloed van Jezus Christus wordt u gereinigd van zonden, als u waarlijk in Hem gelooft en Hem aanneemt als uw Redder. Door de dood van Jezus Christus kwam de Heilige Geest in de wereld! De Heilige Geest = de geest van God.

Bekijk hieronder de geweldige bovennatuurlijke ervaringen van mensen die tot geloof in Jezus zijn gekomen.

Jezus is niet populair gemaakt en met een bepaalde reden. Geloof is niet duf of stom...! God is real & alive!

Hele kerken liggen momenteel te slapen, velen zien NIET dat we in de eindtijd leven en dat Jezus terug gaat komen op zeer korte termijn! Religie gaat u nergens brengen. U heeft de Heilige Geest nodig! Dezelfde Geest die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt kan in u leven. Naast dat we namelijk een lichaam en ziel hebben, hebben we ruimte voor geest. Echter als we hier op aarde geboren worden zijn we geestelijk dood. We hebben de Heilige Geest nodig. God is echter een goede Geest, die het allerbeste met u/je voor heeft en weet wat goed voor u is. Hij zal zich dan ook nooit als een dictator aan u opdringen, maar u moet Hem zelf in uw leven vragen. Via Jezus!

De Heilige Geest wordt ook wel ‘the spirit of Truth’ genoemd en de trooster. De Heilige Geest laat je de echte Waarheid zien! Hij zal je het verschil tussen goed en kwaad laten zien en openbaart zaken aan je, dit kan op allerlei manieren bij je komen... Luister ernaar!

De supernatural = natural! 

Dit gaat NIET over religie. Dit gaat NIET om een kerk. Dit gaat om de echte Waarheid!
Er is meer tussen hemel en aarde. Geloof!

 

In de Bijbel staat: “vraag en het zal je gegeven worden, zoek en je zal het vinden en klop en de deur zal worden geopend”
Maar dan moet je dat wel doen. Anders gebeurt het niet! 

 

 

En nee... we stammen echt niet van apen af... Dit zijn satanische leugens... We kunnen zelfs niet eens bloed ontvangen van apen of andere dieren. 
U heeft hersenen van God gekregen. Gebruik ze. Onderzoek zaken. U heeft een eigen verantwoordelijkheid en vrije wil om op zoek te gaan de Waarheid en tot God, uw Schepper terug te komen, via Jezus!

 

Waar wacht u op...? Time is ticking... Momenteel leven we in de eindtijd. Hier zullen we binnenkort meer aandacht aan besteden. Ook dit is allemaal voorzegt in de Bijbel.
Dus wacht alstublieft niet te lang... De tijd van de genade van God eindigt binnenkort. 

Yahushua is de Hebreeuwse echte naam van Jezus Christus. Het betekent God redt! YAH / YAHUWAH (Yahuah) saves! 
En dat is wat God ook heeft gedaan. Hij heeft een gedeelte van zichzelf laten sterven voor onze zonden. 
Het is niet in woorden te vatten hoe geweldig het is, wat God, onze Schepper voor ons heeft gedaan...!

Neem dit grote en GRATIS cadeau aan. Verwerp het NIET! 😢
Veel mensen denken echter dat ze het zelf kunnen en het allemaal goed doen. Veel mensen denken door de hedendaagse leugens en indoctrinatie (van de satan) dat God niet eens bestaat... Dat de Bijbel een sprookje of religie is... (hoewel er al vele profetieën zijn uitgekomen) Dat er geen Schepper is. Dat in zonden leven geen enkele consequenties heeft. Dat ze zelf een god zijn. Dit zijn allemaal zware leugens! Het is de spirit van ego, trots en arrogantie. Deze zaken horen bij de vijand, satan (de duivel)

De waarheid is: we zijn helaas zondaars, we doen het niet allemaal zo goed, we hebben Jezus nodig! Anders waren we al bij God terug. Dus belijd uw zonden, vraag vergeving via Jezus / Yahushua HaMashiach. Geef God, uw Schepper een kans. En geef daarmee uzelf ook een kans... Ga niet verloren... Vraag met een oprecht hart of Hij bestaat!
 
Daarnaast is er heden ook een enorme toegenomen kennis (voorzegt in Daniël). Er is heel veel informatie en kennis beschikbaar die juist de Bijbel, het bestaan van een Schepper en de leugens van de tegenstander (satan) wereldwijd bevestigen! Als je daar achter komt is het alsof alle puzzelstukjes in elkaar vallen... Maar men moet zelf op ZOEK gaan en VRAGEN aan Yahushua... God helpt je via de Heilige Geest. De spirit of Truth leidt je naar en in alle waarheid!

Meer over 'hoe gered worden door Yahushua' vindt u op de pagina "Hoe gered worden"
 

Zijn echte Hebreeuwse naam: Yahusha (Y’shua) HaMashiach

De auteur van deze website heeft een opdracht gekregen van God, “om Hem te bewaren met de waarheid.”

Wij zien in door Hem, dat Zijn hele Woord waarheid is: dus het Oude Testament: 10 geboden, thora en ook het Nieuwe Testament, gelijkenissen (lessen) van Yahusha. Daarnaast is de Bijbel de werkelijke geschiedenis van de hemel en aarde. Er is op aarde de laatste eeuw(en) een wereld gecreëerd die heel erg ver van de Bijbel afstaat. Ook o.a. door alle techniek die er is, maar ook door enorme indoctrinatie en leugens (op school, universiteit, vanuit “wetenschap“, door de programmering op media, tv, vanuit entertainment etc.) Techniek komt overigens van de gevallen engelen af.
Als je achter al deze zaken komt, dan weet je via en dankzij de Heilige Geest, dat Zijn gehele Woord waarheid is.
Veel boeken zijn zelfs expres uit de Bijbel verwijderd, waar ook veel kennis in staat zoals bv. Het boek van Enoch/Henoch, het boek van Jubilees en Jasher.
In de laatste eeuw zijn deze boeken herontdekt. Dit gebeurt allemaal omdat onze Schepper dat wel en niet toelaat. 
Het is lastig om tot volledige waarheid te komen vandaag de dag, omdat wij in een wereld leven vol met leugens. Toch zullen wij dit zoveel mogelijk proberen. Wij moeten de waarheid eigenlijk direct van God zelf krijgen, dus VRAAG het Hem zelf alstublieft ook tijdens het bidden. Het is mogelijk om echt contact met God te krijgen via Yahusha HaMashiach/Jezus van Nazareth en Zijn Heilige Geest.

De echte Hebreeuwse naam van Jezus is Yahusha / Yahushua. Ook wel afgekort als Y’shua (vaak uitgesproken als Yeshua (Jesjoea)). In de Bijbel / in het Woord staat namelijk ook dat Hij in Zijn Vader’s naam zou komen. God heeft expres toegelaten dat de naam Jezus in de Bijbel is gekomen en vermoedelijk ook omdat deze naam wereldwijd makkelijker uit te spreken, hier zal een bepaalde reden voor zijn. Als jij/u de Messias Jezus noemt en waarlijk in Hem gelooft en de leefregels van God aanhoudt, dan wil dat ook zeker niet betekenen dat je niet gered bent. Want het is dezelfde Messias. Er is maar één echte Messias: de Messias / Gezalfde uit de scriptures / Heilige Geschriften / Bijbel. Jezus van Nazareth / Yahusha HaMashiach is God Almachtig in het vlees! Lees bijv. maar in Jesaja, Johannes evangelie en de Openbaring. God kan dwars door je heen kijken en ziet wat er echt in je hart is. Wij vinden het zelf prettig om zoveel mogelijk terug te komen tot de echte waarheid en deze dingen te weten. Onze ervaring is ook dat bij het aanroepen van Zijn naam, bv. in nood of bij een hele nare droom, (demonische aanvallen) Hij nog veel sterker op Zijn echte naam reageert. Er zit kracht in het Woord en dus ook in Zijn echte naam!

We zullen daarom hierna ook de echte Hebreeuwse naam op de website gebruiken.

Wat verwacht God van ons?
God haat (alle gemaakte) religie. 

God haat alle religies in de wereld die gemaakt zijn, die zijn van satan en zijn gevallen engelen. Van de vijand dus. Lees ook verder hieronder. Onze Schepper is de enige echte God die echt bestaat. Zijn zoon Jezus / Yahushua wil graag een relatie met u. Dit betekent niet dat u in een kerk gaat zitten en enkel naar de bijbel luistert en dat dat het dan is... Helaas zijn de hedendaagse kerken ook behoorlijk geïnfiltreerd door de vijand: satan. Kijk ook op de pagina “hoe gered worden?”
Ga zelf oprecht op zoek naar Yahushua, Roep Hem aan. Vraag Hem of Hij u kan laten zien of Hij echt bestaat. U zal een antwoord gaan krijgen... Hij wilt echt contact met u / jou via de Heilige Geest.   

7-jarig meisje ontmoet Jezus in de hemel in een droom en claimed dat ze daar haar zusje heeft gezien. Terwijl zij op aarde geen zusje heeft. Moeder heeft inderdaad voordat ze tot Jezus kwam een abortus ondergaan waar ze heel veel spijt van heeft. In eerste instantie probeert ze nog te ontkennen, maar haar dochter blijft volhouden. Hoe kon zij dit weten...? Jezus is echt! Jesus is real! God is real!

Getuigenis van een jongeman die gelovig is opgevoed, maar het maar niet voelde en twijfelde. Dit was op 13-jarige leeftijd. Een jeugdpastoor adviseerde hem het zelf aan God te vragen en dus te bidden. Dit doet hij. Vervolgens komt hierna het antwoord van God... 
Het bovennatuurlijke bestaat en het is het natuurlijk!
De super natural is the natural! HalleluYah!

Door ‘great awakening’ die momenteel gaande is komt deze ‘hardcore’ atheïst alsnog tot geloof in Jezus! In de Bijbel staat: “zoek, vraag, klop (op de deur) en het zal gegeven worden!” Maar, ja als je al je conclusies hebt getrokken en God nog nooit iets gevraagd hebt...? Omdat je van tevoren al hebt besloten dat God niet bestaat...! Tsja....   
Verlost van negativiteit wordt zij letterlijk een ander mens!  

Voormalig atheïst en satanist(!) komt tot geloof in Jezus. 
Geweldige getuigenis! Als klein kind gedoopt, dus God heeft hem uiteindelijk niet los gelaten...!
Heeft ook de kanten gezien van vrijmetselarij, het occulte/satanisme, babylonische oude mysterieschool. 
Hoor het van hem: Jezus is de enige weg!

Buddhist meets Jesus!
Opgegroeid in een boeddhistische familie komt jongeman via een kameraadje in contact met het christelijk geloof.
Hij heeft last van aanvallen van slaapverlamming (demonische attacks) en roept Jezus om hulp.
Uiteindelijk is zijn zus in aanraking gekomen met hekserij, roept geesten op en raakt bezeten. Hierna komen de volgende mensen in het huis met verschillende geloven, de ouders van de zus en man (geloven in Boeddhisme), de vrienden van de man (geloven in islam) en een dominee met de man samen (geloof in Jezus en God onze Schepper). De demon vindt het heerlijk dat de heidense geloven voor hem bidden; islam en boeddhisme. De dominee en de man die in Jezus geloven wilt de demon NIET in huis hebben! De enige die kan zorgen dat de demon uit de vrouw gaat is de dominee in de authoriteit van de naam van Jezus Christus / Yahushua! Als dat niet voldoende bewijs is...! 

Krachtige en zeer bijzondere getuigenis van een boeddhistische jongeman die een aantal dagen echt gestorven is en zowel hel als hemel heeft gezien. Werd door Petrus terug gestuurd naar de aarde om boeddhisten te overtuigen tot geloof te komen in de ware God en zijn zoon Jezus Christus / Yahushua! 

Wie is God?

Wie is God? Wat weten we van God?

We weten van God uit de Bijbel dat Hij de hemel, de aarde, de eerste mensen (Adam en Eva) en alle dieren en planten geschapen heeft. De mens heeft Hij in Zijn beeld geschapen.

God is Heilig. God bestaat uit God de Vader en de Zoon. Die zijn samen één. Het is dus één Schepper, één God.  
De Zoon Yahushua (Jezus) = het vleesgeworden Woord van God en ook God... (Lees Johannes evangelie). Het Woord waarmee ook alles is gemaakt. In de Openbaring zegt Yahushua (Jezus) ook dat Hij de Almachtige is. Het begin en het einde, de Alpha en de Omega. De Heilige Geest is de Geest van God. De Heilige Geest kwam in de wereld door de dood van Yahushua/Jezus. Hij wordt ook wel de Trooster genoemd en de Spirit of Truth, de Heilige Geest leidt je in alle Waarheid!

In de apocriefen (verwijderde bijbelboeken) lees je dat Yahuah, onze Schepper zelf naar beneden zou komen (op dag 5,5...) om ons te redden van zonden. Onze Schepper is dus zelf voor ons dood gegaan, heeft zich laten verlagen, heeft vreselijk geleden en is voor ons gestorven en uit de dood opgestaan!  😢💖🙏🏻🔥

God, onze Schepper is goed, rechtvaardig, alwetend, heilig en volmaakt.

God heeft heel veel liefde voor ons, zoveel dat Hij een gedeelte van zichzelf heeft laten sterven voor ons, om ons te redden van de eeuwige dood, de hel. Kent u iemand die voor u gestorven is...? Dat heeft Jezus / Yahushua voor u / jou gedaan.

Kent u God (nog) niet...? Kijk eens naar bovenstaande afbeeldingen en zie de getuigenissen van anderen die tot de echte Waarheid kwamen. Onderzoek het. Vraag het... Vraag het zelf aan God, vraag Jezus / Yahushua of Hij u wilt laten zien dat Hij bestaat. En bekijk ook de pagina “TESTIMONIALS” op deze website https://www.jezus2020.net/testimonials 

 

Wij weten zeker dat u een antwoord gaat krijgen... Op God zijn tijd, dus dat wil zeggen misschien niet direct, maar u/je gaat zeker een antwoord krijgen. Vraag het oprecht... En geloof! 

 

Het is niet moeilijk. Iedereen kan het: je hebt het geloof van een kind nodig. Vraag het vandaag nog!
En bekeer u/je tot Jezus / Yahushua. Vraag vergeving voor uw zonden. Red uw ziel.

Ga lezen in het nieuwe testament hoe Jezus ons leerde te leven, wat is God’s wil? Lees in het oude testament (dit kan ook online) over de 10 geboden. Stop met zondigen. Vraag hulp aan God, via Jezus / Yahushua. 


En als je de Waarheid weet... Vertel het anderen! 💡 

 

 

Waar komen (andere) religies vandaan? 

Er zijn bewijzen en aanwijzingen genoeg dat andere religies afkomen van de gevallen engelen, die zich in alle oude beschavingen lieten vereren als goden met een kleine g. 
De Bijbel noemt deze gevallen engelen in het oude testament: zonen van God.
(N.B.: In het nieuwe testament worden met zonen en dochters van God, de christenen die in Jezus geloven bedoeld)
Ook hebben deze gevallen engelen destijds kinderen gekregen met (mensen)vrouwen, deze vrouwen baarden reuzen kinderen, de zogenaamde nephilim. In Genesis 6 : 1-4 wordt dit beschreven.
Nu denkt u misschien reuzen, hebben die echt bestaan? Ja wel degelijk! Het vaticaan en het Smithsonian museum in de VS ruimt en verbergt skeletten van reuzen. Ga maar eens online op onderzoek uit. Binnenkort meer hierover. 

De Bijbel is een verzameling van allerlei boeken. Het boek van Enoch / Henoch is ook iets om te onderzoeken. Dit boek is bewezen authentiek. Vermoedelijk is dit expres uit de Bijbel gehouden (door het Vaticaan). Er worden waarschijnlijk veel meer boeken van ons bewust weggehouden. De Bijbel is namelijk de letterlijke geschiedenis van de aarde en de mens. In het boek van Enoch/Henoch worden zaken van het begin beschreven en tevens zaken omtrent de eindtijd. We krijgen een duidelijker beeld waarom de zondvloed is geweest, namelijk omdat mensen in verschrikkelijke zonden leefden en de genenpool compleet corrupt was, vermoedelijk door vermenging van gevallen engelen DNA. Enkel Noach en zijn familie werden gespaard. Dit was omdat hij naar God luisterde en omdat hij en zijn familie nog de enige mensen waren die zuiver qua DNA waren. Alle oude beschavingen spreken tevens over een zondvloed / grote overstroming. 

Islam is een verzonnen religie door het Vaticaan.
De eerste christenen werden heftig vervolgd door het Vaticaan / Roomse rijk. Jezus / Yahushua was immers zelf veroordeeld door de Joden, zijn eigen volk en gekruisigd, ter dood gebracht door de Romeinen. 

“If you can’t beat them, join them” moet het Vaticaan / Roomse rijk gedacht hebben en is een staatsreligie begonnen onder de noemer: Rooms Katholieke kerk. Een religie waarin christendom gecombineerd wordt met heidense afgoderij gebruiken.
Zoals het aanbidden en vereren van beelden, het benoemen van heiligen. De paus denkt dat hij de plaatsvervanger is van Jezus Christus op aarde (dit staat ook op zijn kroon). Grove godslastering uiteraard! Zelfs de 10 geboden zijn door de RK aangepast. De sabbat werd veranderd naar de zondag etc. Absoluut niet hoe God, onze Schepper dit allemaal bedoeld heeft.

Onderzoek zelf:
- Waar komen demonen vandaan?
- Waar komen wereldreligies vandaan?
- Waarom drinken satanisten/demonen bloed?


- Heeft u vertrouwd op het bloed van Jezus / Yahushua?
- Waarom is dit belangrijk?

Waar komen alle valse religie vandaan wereldwijd? 

Bekijk deze uitgebreide serie, bestaande uit veel verschillende delen, ook na deel 37 zijn er delen, bekijk verder op Youtube: the fuel project | know your enemy 

Hoe het Vaticaan Islam heeft gecreëerd, deel 1.                                      Hoe het Vaticaan Islam heeft gecreëerd, deel 2

Onderzoek:

- Waarom heeft het Vaticaan gebouwen in de vorm van een slang? 💡