De Aarde | De Schepping

Wat staat hierover in de Bijbel...?


Dag: Gebeurtenis
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. Met Zijn woord is alles gemaakt. Dat klopt ook met wetenschap. Geluid(trilling) in zand of water geeft vorm aan materie... 💡 God maakte een scheiding tussen licht en duisternis. Het licht noemde Hij dag en de duisternis noemde Hij nacht.
2 En God zei: "laat er een gewelf zijn in het midden van het water en laat dat scheiding maken tussen water en water!" De betekenis van een gewelf is: een gebogen schaalvormige bouwconstructie, een afdekking. Dit hemelgewelf heet ook wel firmament.*
3 God liet zaaddragend gewas, planten en vruchtbomen opkomen.
4 God maakte lichten aan het hemelgewelf/firmament, de zon, de maan en de sterren. Tot aanduiding van vaste tijden en van dagen, jaren en tot tekenen.
5 God schiep de dieren in de zee: zoals vissen en grote zeedieren en vogels die boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf!
6 God schiep de overige dieren zoals: vee, kruipende dieren en wilde dieren. Ook maakte God de mens: God schiep de mens naar zijn beeld: mannelijk en vrouwelijk. God stelde de mens aan om te heersen over de aarde en de dieren.
7 God rustte op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had. God zegende de zevende dag en heiligde die. Dit is de sabbat.

*Een firmament is een scheiding tussen verschillende dimensies. Belangrijk ook om te weten: er bestaat GEEN space/ruimte. 

 

Bewijs dat er echt een FIRMAMENT is... CIA documenten.
Bewijs dat de Bijbel echt onze geschiedenis is. Het beschrijft het FIRMAMENT.
Bewijs dat “ze” onze Schepper / God willen verbergen. “Zij” weten het. Jij ook?
Ga NIET verloren. Zoek Yahushua met een oprecht hart!
Lees de Bijbel. Tijd tikt door...!

PROOF that there is a FIRMAMENT... CIA documents.
PROOF that Bible is real HISTORY. It describes the FIRMAMENT.
PROOF of HIDING our Creator / Hiding God! THEY KNOW!!! You too?💡Don’t get lost. Seek YAHUSHUA, go READ BIBLE! TIME IS TICKING!

Wat zegt NASA over de Aarde?

NASA betekent misleiden in Hebreeuws...

 

Waarom zouden “ze” liegen?

Misschien goed om hierover zelf uw eigen onderzoek te doen.

Maar het kan ermee te maken hebben om u bewust van uw Schepper / God weg te houden. 

Onderzoek zelf de volgende punten:

- waarom dacht men in alle oude beschavingen dat de aarde een plat aardoppervlak had?

- waarom is er op echte foto’s op grote hoogte een plat aardoppervlak te zien?

- bestaan er wel echte foto’s van de aarde vanuit de ruimte?

- bestaan er wel satellieten zoals ze worden aangegeven?

- waarom mag men NIET op Antartica komen? Veel verschillende landen hebben hier een verdrag over gesloten.

- hoe is NASA opgericht, wie waren hier bij betrokken? / Wie was Werner Von Braun en wat stond er op zijn graf? (Hint: een Bijbeltekst)
- waarom werkte NASA samen met Disney? (Hint: onderzoek CGI)

- waarom staat er een slangentong op het NASA logo? Komt de slang ook in de Bijbel voor?

- zijn we wel echt naar de maan geweest?