Hoe gered worden?

Waarom zei Yahushua dat het pad nauw was en dat niet veel mensen het kunnen vinden? Laat u vooral hierdoor niet ontmoedigen... Vraag Yahushua om hulp. Geloof! Zijn Heilige Geest helpt u/je om te veranderen en het juiste te doen. Heb vertrouwen in God!

1. Geloof in Yahushua (Jezus), wat Hij voor ons heeft gedaan aan het kruis. Je Schepper is doodgegaan voor u/jou en heeft alle zonden van de mensen op zich genomen en afbetaald met Zijn bloed. 🩸 Geloof dat Hij is opgestaan uit de dood en dat God de Vader, Hem heeft opgewekt na drie dagen en dat Hij leeft! Neem dit grote cadeau aan en VERWERP dit alstublieft NIET. Want het is de Waarheid. Hierdoor ontvang je de Heilige Geest. Die jou gaat veranderen en goede werken in jou en met jou gaat bewerkstelligen. Je kunt ook om vervulling met de Heilige Geest vragen in gebed. 
! DOPEN: Als je de mogelijkheid hebt, laat jezelf dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, je ontvangt “the gift of the Holy Spirit / Heilige Geest! Baby doop zoals in de kerken wordt gedaan, staat bijv. NIET in de Bijbel... Dopen kan bijvoorbeeld (ook zonder kerk) via https://www.devrijechristen.nl/

2. Lees elke dag de Bijbel, al zijn het kleine stukjes. Probeer het zoveel mogelijk toe te passen in je eigen leven en anderen te inspireren/te helpen om ook tot de waarheid te komen. Uiteraard kiest iedereen zelf wat hij/zij ermee doet. Je hebt hersenen, gezond verstand, vrije wil en een eigen verantwoordelijkheid gekregen van Yahuwah. Blijf in Zijn Woord! Wij zijn Bijbel getrouwe christenen en geloven dat Zijn hele Woord waarheid is, dus zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament is van toepassing. Lees verder hieronder. Wij zijn in 2020 door God 'wakker gemaakt' en leren elke dag bij en volgen sinds een kleine tijd ook het dieet uit de Bijbel. Dus geen varkensvlees en andere onreine dieren. Er is een reden waarom Yahuwah dit soort regels heeft ingesteld;

3. Bid elke dag en vraag elke dag vergeving voor je zonden via het bloed van Yahushua. Vraag om gewassen te worden in Zijn bloed. God is heilig. Wij zijn zondaars en maken helaas, hoe goed we het ook proberen te doen, elke dag fouten. Deze fouten zijn afbetaald door Zijn bloed, maar vraag er vergeving voor!
Ook is het aan te raden om voor alles wat je eet en drinkt reiniging en zegening te vragen aan God in de naam van Yahushua/Jezus;

4. Stop met zondigen. Keer je af van zonden en een zondig leven. Vraag Yahushua om hulp hierbij. Je hoeft het zeker NIET alleen te doen! Neem autoriteit in de naam van Jezus/Yahushua: rebuke de satan en demonen in de naam van Jezus/Yahushua HaMashiach! Wij zijn als mensen ‘ontvangers’, dus wij kunnen ook zondige gedachten binnen krijgen via demonische aanvallen. Strijd hier tegen! Rebuke dit en blijf vergeving vragen ook voor zondige gedachten als je hier last van hebt. Ons lichaam is de tempel waar de Heilige Geest in woont. Houd je tempel heilig.

5. Zet jezelf apart van deze wereld. Volg de 10 geboden, waaronder de sabbat (=volledige rustdag die heilig is. Lees in de Bijbel hierover) op zaterdag. De zondagsrust is een heidens gebruik en staat voor zonaanbidding... De Rooms Katholieke kerk heeft expres de sabbat, van de zaterdag verandert naar de zondag. En deze wereld gaat er volop in mee: hoe vaak zie je wel niet in m.n. ook Christelijke dorpen, koopavond op vrijdag en de weekmarkt op zaterdag. En de meeste mensen hebben geen flauw idee... Denkt u dat dit ‘toeval’ is? Nee...! 
Houd de feestdagen van God / YAH aan, uit de Bijbel. Het is een FEEST om dit uit LIEFDE voor Hem te doen! De hedendaagse kerken vieren NIET de feesten uit de Bijbel en mengen feesten met heidense valse religie (kerstboom (Tammuz Nimrod valse religie) en paaseieren (eastern heidense afgoden) Dit is NIET wat God wilt. (Lees maar in Hosea)
Voor meer informatie hierover zie de Bijbel: o.a. Leviticus 23 en verder de Wet / Thora in het Oude Testament. 

Welke Jezus volg jij ???

(*klik op het rechterplaatje om te vergroten)

Opmerkelijk...! 💡👇🏻🔥

 

NB.: totaal 8 heilige dagen / feestdagen = 7 Heilige feesten van YHWH, inclusief de Sabbat op de 7e dag. Dit wordt al aangekondigd in / vanaf Genesis. 

Alle feestdagen hier van het systeem ook die ze in de kerk vieren zijn heidens van oorsprong, pagan en daarmee ook satanisch. Heidens = afgodenverering = gevallen engelen verering. Dit leidt allemaal of je dat wel of niet weet, of je het bewust of onbewust doet, naar satan, de duivel. 👹🐍

Als je echt Yahushua (Jezus) wilt volgen. Vraag jezelf dan de volgende zaken af, onderzoek het, VRAAG het zelf aan Yahushua/Jezus, vraag het God zelf! 


Bestudeer uw Bijbel samen met de Heilige Geest:
(de Heilige Geest zal je in ALLE WAARHEID leiden...)
- Moet ik als christen wel kerstmis vieren?
- Is Jezus wel echt op 25 december geboren? 
- Wat staat hierover in de Bijbel?
- Wilt God dat ik dit soort feesten als kerstmis of pasen vier?
- Welke feesten zijn wel van God?

Zie voor verdere informatie tevens de volgende pagina:
https://www.jezus2020.net/testimonials/534471_dromen-woorden-zinnen-via-de-heilige-geest

 

Welke Bijbel kan ik het beste lezen?

Er is één Waarheid, één Woord, dus ook één schrift (Bijbel). Als je wilt gaan lezen in het Woord is het dus van belang dat je getrouwe geschriften hebt, die de teksten weergeven zoals Elohiym (God) ze aan ons mensen gegeven heeft. Zoals wij hebben ontdekt zijn de oorspronkelijke vertalingen van de Statenvertaling (Nederlands) en King James Version (Engels) de vertalingen die het beste aansluiten bij de grondteksten. 

 

Voor de Statenvertaling kan men de editie van 1637 nemen of de gecorrigeerde van 1657. Die van 1637 is enkel tweedehands te koop, bijvoorbeeld via Marktplaats of Antiquariaten of op internet te raadplegen via www.bijbelsdigitaal.nl (scan’s van een origineel exemplaar), www.statenvertaling.nl (hier vind je zowel de versie van 1637 als 1657) en via https://www.dbnl.org/tekst/_sta001stat01_01/_sta001stat01_01_0001.php (facsimile van een origineel exemplaar). 

 

In 1657 is de oorspronkelijke Statenvertaling van 1637 opnieuw uitgegeven waarbij zetfouten hersteld zijn. Ook de versie van 1657 is niet meer nieuw te koop, maar wel in de editie van de Gereformeerde Bijbel Stichting (GBS). GBS heeft de woorden van de versie van 1657 overgezet naar de hedendaagse spelling.

 

De Statenvertaling kenmerkt zich door kanttekeningen. De kanttekeningen zijn zeer omvangrijk en beslaan meer dan de bijbeltekst zelf. De kanttekeningen geven opmerkingen op de bijbeltekst. Deze kunnen helpen om de schriften te kunnen begrijpen. Echter is de Heilige Geest - de Geest van God/YAH - de enige die ons kan onderwijzen in de schriften en ons de Waarheid kan openbaren. In de kanttekeningen kunnen theologische opvattingen verwerkt zijn, en theologie is van mensen (en dus ‘gist/desem’, wat staat voor leugens/onwaarheden) en NIET van Elohiym. Het is dus altijd belangrijk om Hem om raad te vragen. VRAAG Hem altijd in de naam van Jezus van Nazareth/Yahushua HaMashiach. Je hoeft ook niet bang te zijn, de Heilige Geest leid je temidden van een wereld vol leugens altijd in alle Waarheid. Vertrouw op YAHushua!

NB.: de HSV, de Herziene Statenvertaling kun je tevens lezen, omdat deze gemakkelijker leesbaar is in het Nederlands. Let wel op: bepaalde zinnen kunnen slechter vertaald zijn, VRAAG daarom altijd voor of bij het lezen HULP van / via de Heilige Geest. Kom je op dingen waar je vraagtekens bij zet, check dan bijv. op www.biblehub.com de scripture / tekst en klik daarbij op het kopje ‘STRONGS’, je krijgt dan de grondtekst in het Engels en Hebreeuws. 

 

John 16:13 KJV

Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.

 

Een fijn leesbare GBS Bijbel is bijvoorbeeld de Statenbijbel met kanttekeningen in drie delen van Den Hertog. http://www.hertog.nl/artikel/9789033112515/Statenbijbel-met-kanttekeningen-in-drie-delen/ Deze is nu ook flink in de korting. De GBS Bijbel is ook te lezen online via www.statenvertaling.nl 

 

Wat betreft de Engelse King James Version (KJV) kan men het beste de eerste editie van 1611 lezen. Deze is nieuw te koop via bijvoorbeeld bol.com van de uitgever Hendrickson Publishers: ISBN 978-1-56563-808-2

 

De 1611 KJV is een prettig leesbare bijbel, ondanks het oud Engels. De KJV heeft geen kanttekeningen.

 

Veel plezier, succes en YAH’s zegen bij het bestuderen van je (nieuwe) Bijbel!

Verboden in de Bijbel:

Zie hieronder ook de 10 geboden. Het moge duidelijk zijn dat u voor uzelf geen afgodsbeeldjes moet maken, niet in huis moet halen en niet moet gaan aanbidden, maar denk hierbij ook aan bijv. boeddha en mariabeeldjes. Boeddhabeeldjes en ook boeddha’s op wandversieringen e.d. zijn vrij populair tegenwoordig. Dit is allemaal vals licht! Ook al heeft u het gekregen of meegenomen vanuit een ver land. Er is een verhaal bekend van een zendeling die een masker in huis had meegebracht uit een ver land op vakantie en dat er hierna allerlei ongeluk in zijn huis kwam, dit soort spullen kunnen dus zeker demonisch geladen zijn. God liet hem dit zien, na bidden, dat hij het masker weg moest doen. Denk ook aan bijv. zelf altaartjes maken en/of stenen die voor zogenaamde goddelijke energie staan ’aanbidden’ zoals bijv. gevonden in alternatieve “new age” winkels. Vaak weet men niet de werkelijke betekenis van deze spullen. 
Het mag duidelijk zijn dat de Roomse Kerk allerlei zaken doet die God absoluut NIET wilt zoals beelden verering. Zij hebben zelfs de 10 geboden zelf hiervoor aangepast. De top van de Roomse Kerk is verstrengeld in vrijmetselarij, welke satanisme in vermomming is en zij aanbidden Lucifer, de duivel dus en NIET onze Schepper, de enige ware God die er bestaat! Er zijn video’s bekend waarop de paus en zijn kardinalen Lucifer(=satan, de duivel) vereren en prijzen in gezangen... Creepy! 👹💡

Zie hieronder ook de verboden op occulte praktijken zoals bijv.: waarzeggerij, hekserij, een medium raadplegen, meedoen aan tovenarij/witchcraft, vrijmetselarij etc. Houd u hier verre van! Dit is NIET voor niets: om ons juist te beschermen tegen schadelijke, negatieve, demonische invloeden. Demonen zijn boze geesten en bestaan helaas echt. Zij komen vermoedelijk van nephilim af (zoek dit op) en/of gevallen engelen. Satan, (voorheen naam Lucifer) alias de duivel, hun “vader” waar zij voor in dienst staan, is immers ook een gevallen engel. 

"The greatest trick the Devil ever pulled was convincing the world he didn't exist“

Maak ook niet de ‘denkfout’ dat het enkel voor die tijd geschreven was en voor de ‘israelieten’, want er zijn namelijk nog steeds 10 verloren stammen van Israel die verstrooid zijn over alle landen wereldwijd tussen de heidenvolken, juist omdat zij zich NIET aan de leefregels van onze Schepper hielden...!!! God verandert NIET, Yahushua HaMashiach (het vleesgeworden Woord van God) verandert niet. Hij en de Vader zijn samen één. Hij blijft dezelfde God. 

 

👇🏻👇🏻👇🏻                          Deuteronomium 18:9                                                             Deuteronomy 18:9

LHTBQ - zonde agenda

Volgens de Bijbel, het Woord van God, is homosexualiteit een zonde. Waar staat dat? In Levitucus 18 en 20.
Leviticus 18:22 “U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.”
Hier staan wel meer VERBODEN als bijvoorbeeld bestialiteit (seks met dieren) (hier hebben in het verleden gevallen engelen zich schuldig aan gemaakt): 
Leviticus 18:23 “Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet vóór een dier gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schanddaad.”

Wat betekent dit nu? Haat God zij die zeggen homoseksueel te zijn? Nee natuurlijk niet. Maar het gedrag is voor Hem een gruwel. Hij heeft ons gemaakt op een bepaalde manier. Hij is onze Schepper en weet wat goed voor ons is. Daarom is het belangrijk dat we naar Hem luisteren en naar Zijn Wet. 
God houdt van alle mensen en wil dat allen tot bekering komen. Hij haat de zonden, maar Hij houdt van de zondaar. 
Hij wilt dat je je bekeert van zonden! 💡
2 Petrus 3:9 (HSV)
“De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.”

Waarom schrijf ik: “zij die zeggen homoseksueel te zijn”. Omdat wij ervaringen hebben gehad in onze omgeving dat mensen kunnen denken dat zij homoseksueel/lesbisch zijn, maar het niet zijn. En wanneer zij redding hebben in en door Yahushua (Jezus) en de Heilige Geest in hun leven komt, zij compleet veranderd kunnen worden hierdoor. En zich totaal zo niet meer voelen. Het is en blijft namelijk gedrag, zonde, zondig gedrag. En het is demonisch. Dus uit kwade krachten wordt dit gedrag in mensen ingegeven, dat zij denken zo te zijn, dat het hun identiteit is. Terwijl zoiets simpelweg NIET bestaat. Dit is een gevolg van de identiteitspolitiek, die tegenwoordig gevoerd wordt, dat iedereen in “hokjes geplaatst moet worden” en de LHTBQ askhenazi agenda die EXPRES overal wordt opgedrongen vanuit de overheden. Overheden die bezig zijn met occultisme en de gevallen engelen en satan aanbidden. En dus satanisten zijn. 👹💡 Waarom wordt dit gedaan?
Deze agenda is erop gericht om expres het (christelijke) gezin te ontwrichten. Handige bijkomstigheid voor de huidige heersende elite is tevens de depopulatie agenda, omdat het niet vanzelfsprekend is dat ‘homosexuelen’ kinderen krijgen. Tegenwoordig wordt deze actieve demonische agenda gevoerd en opgedrongen in de samenleving, via reclame, politiek, via verschrikkelijke indoctrinatie en leugens die verspreid worden in de schoolsystemen (= reeducation camps of the Cabal).

De LHTQB propaganda reclame machine heeft zelfs de regenboog van God gestolen. Opmerkelijk genoeg, de regenboog die satan gebruikt/misbruikt heeft 6 kleuren (getal van de mens. De mens is gemaakt op dag 6) en de echte regenboog van God (in de natuur) heeft 7 kleuren (dit getal staat voor v
olmaaktheid, kwalitatieve volheid, geestelijke volmaaktheid).
Opvallend genoeg heet zo een regenboogvlag en LHTBQ evenementen ook vaak PRIDE. Pride is afkomstig van satan, lees de Bijbel!

Dat er tegenwoordig ook veel mensen zijn; ook kinderen, die denken dat zij in het verkeerde lichaam geboren worden is ook door de indoctrinatie van leugens die op kinderen al vanaf jonge leeftijd wordt geprojecteerd en dus tevens door kwade krachten ingegeven. Er wordt echt een hele bewuste agenda hierin op grote schaal gevoerd. Wij raden mensen aan hier veel onderzoek naar te doen, dan zul je dit vinden.

Door je te houden aan God’s leefregels (10 geboden en de Wet) voorkom je demonische invloeden/krachten in jouw leven.
Deze beschermen je tegen het kwaad. Uiteraard moet je zelf luisteren, uit vrije wil, eigen keuze naar de Heilige Geest, die jou zal leiden en beschermen.

Voor mensen die denken, zeggen homoseksueel te zijn en zich toch niet volledig tevreden voelen, geen echte vrede of geluk in hun leven kunnen ervaren, zou ik zeggen vraag, VRAAG het oprecht zelf aan je Schepper of Hij dit wel of niet van je wilt. Bid in de naam van Jezus / YAHusha.

Uiteraard kies je uit vrije wil voor je Schepper, om bij Hem terug te komen en of je de echte Waarheid hierin wilt aannemen. Dit bericht is ook zeker niet bedoeld om mensen te beledigen of te kwetsen. Wij respecteren alle mensen. Maar wij moeten als dienaren van God de echte waarheid brengen en zullen dus nooit hierin gaan zalven of compromissen sluiten (zoals de hedendaagse wereld van ons wilt/verlangt) Yahushua (Jezus) kwam juist voor de zondaars! 💖🙏🏻🔥

Bovenste rij: het verschil tussen de echte regenboog van God en de regenboog die is gestolen van God door satan en 1 kleur minder heeft. Valt veel mensen niet op, maar je moet dus echt even de banen van kleur tellen. 

De PRIDE vlag met 6 kleuren van de LHTBQ agenda

TOVENARIJ | SORCERIES | PHARMAKEIA

Zie ook hier op de site de pagina “EINDTIJD”
En bij de pagina
”TESTIMONIALS”
Dromen en zinnen van de Heilige Geest.

Revelation 18:23
Vraag uzelf af, wat gebeurt er nu WERELDWIJD?
Dit is nog nooit eerder gebeurd... 

💡👹🐍🐉💉

Wat is bidden?

BIDDEN IS ZO KRACHTIG, in het apocrief the book of Adam & Eve (the book of Adam v’Chuah) wordt duidelijk dat als je bidt tot Yahuah (God) de satan en zijn hosts (gevallen engelen/demonen) NIET bij je kunnen komen... They will flee from you. 
Bid in de naam van Jezus van Nazareth/Yahushua HaMashiach! 

Bidden is eigenlijk een gesprek hebben / praten met God. In contact staan met God via Jezus / Yahushua. 

Een gebed is heel krachtig. Omdat als je om dingen vraagt die goed zijn voor jou en anderen en het echt gelooft je dit ook echt gaat ontvangen van God. God, je Schepper wilt het allerbeste voor jou. 
Verder is het ook een manier om te werken aan je relatie met Jezus / Yahushua. Je wilt Jezus / Yahushua leren kennen. Dit doe je ook door Zijn Woord te lezen. Je wilt ook dat Jezus / Yahushua jou kent*. Dat je erbij mag horen. En dat de Heilige Geest in jou gaat werken. Jou helpt om een beter mens te worden, voor jezelf en voor anderen. Hierbij kun je denken aan: stoppen met zondigen, het goede/het juiste doen, rechtvaardig handelen, anderen/naasten helpen, er voor elkaar zijn, liefde geven. Maar ook zelf vrede en blijdschap voelen en dit aan andere mensen doorgeven. Spiritueel groeien. Feitelijk wordt je een nieuw geboren mens! Ons menselijke lichaam van vlees en bloed is corrupt door contaminatie van de genenpool, zodoende wordt de mens geboren met erfzonde en neigen we ernaar te zondigen. De oplossing hiervoor is Yahushua en leven in de geest en niet in het vlees. Vraag Yahushua om hulp, geloof en Hij zal je helpen!

Veel christenen die 'wakker' zijn krijgen ook visioenen, dromen of teksten door betreffende de huidige EINDTIJD.
Ook dit is een manier van praten van God met de mens. 

*Hoe zorg je ervoor dat Yahushua jou kent? In de Bijbel staat in Johannes door Zijn geboden = leefregels van God op te volgen. Yahushua is het vleesgeworden Woord van God. Lees hiervoor het Johannes evangelie. Hij is dus het gehele Woord van God, van wat er in de Bijbel staat van het begin tot het eind. Niet wat mensen zelf zeggen, zoals bv. (Redeneringen/overdenkingen van een mens zelf...) Paulus. Er is veel verwarring tegenwoordig over wel of niet de wetten van God volgen, omdat in Paulus staat dat ‘we vrij van de wet zouden zijn’. Echter is dit opgetekend vanuit een mens. Het is heel belangrijk om dit te beseffen. Als je echt Yahushua, dus God wilt volgen en terug wilt komen bij de Vader, moet je Yahushua volgen en dat is dus het Woord van God, de Thora, de 10 geboden (Oude Testament) en Zijn gelijkenissen (lessen) in het Nieuwe Testament en bv ook in de Openbaring praat Yahushua tegen ons en zegt Hij wat Hij van ons verwacht. Daden zijn dus zeker wel belangrijk en het is belangrijk om niet enkel te geloven maar ook dat onze daden in overeenstemming zijn met ons geloof. (Lees hiervoor evangelie van Jakobus) Echter we kunnen enkel via Zijn bloed gereinigd worden van zonden en daardoor ook daadwerkelijk terug komen bij God. Dus niet enkel via onze eigen werken/daden en dat willen we hier dus ook zeker NIET mee aangeven! Echter verwacht God wel degelijk werken van ons. Lees hiervoor de gelijkenissen van Yahushua (als een tak van de Wijnstok geen vrucht opbrengt, wordt deze afgekapt en in het vuur gegooid...) en ook in de Openbaring geeft Yahushua aan een gemeente aan “dat zij terug moeten naar het uitvoeren van de eerste werken.”

Daarnaast heeft Yahushua heel duidelijk gezegd dat Hij niet kwam om de wet af te schaffen, maar om te vervullen... Hij was zonder zonden en is ons grote voorbeeld. Door elke dag te leren en toe te passen worden wij, als wij luisteren, naar de Heilige Geest, naar Zijn evenbeeld getransformeerd. 

Al het kwaad heden ten dage in deze wereld ontstaat omdat mensen niet (goed) luisteren naar God, onze Schepper. 

 

Bid Service

NIEUW - DE BID SERVICE -

 


Het leven op aarde gaat helaas niet altijd over rozengeur en maneschijn... Het is een test om hier te zijn en uiteindelijk terug te keren naar God.

Zijn er situaties waarin u of uw naasten het echt even niet meer ziet zitten, u niet weet wat u moet doen, u of uw naasten ernstige dingen meemaken, dan willen wij, een groepje christenen heel graag voor u en/of uw naasten bidden.

Laat het ons weten via onze email:   info@jezus2020.net   kunt u een bid verzoek service doorgeven. 

“Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, die in de hemel is. Want waar twee of drie in Mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden” Matteüs 18:19-20.

Weten hoe krachtig bidden en een gebed kan zijn, lees meer op: