Hoe gered worden?

Waarom zei Yahushua dat het pad nauw was en dat niet veel mensen het kunnen vinden? Laat u vooral hierdoor niet ontmoedigen... Vraag Yahushua om hulp. Geloof! Zijn Heilige Geest helpt u/je om te veranderen en het juiste te doen. Heb vertrouwen in God!

1. Geloof in Yahushua wat Hij voor ons heeft gedaan aan het kruis. Je Schepper is doodgegaan voor u/jou en heeft alle zonden van de mensen op zich genomen en afbetaald met Zijn bloed. 🩸 Geloof dat Hij is opgestaan uit de dood en dat God Hem heeft opgewekt na drie dagen en dat Hij leeft! Neem dit grote cadeau aan en VERWERP dit alstublieft NIET. Want het is de Waarheid. Hierdoor ontvang je de Heilige Geest. Die jou gaat veranderen en goede werken in jou en met jou gaat bewerkstelligen. Je kunt ook om vervulling met de Heilige Geest vragen in gebed. 
DOPEN: Als je de mogelijkheid hebt, laat jezelf dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Baby doop zoals in de kerken wordt gedaan, staat bijv. NIET in de Bijbel... Dopen kan bijvoorbeeld via https://www.devrijechristen.nl/
2. Lees elke dag de Bijbel, al zijn het kleine stukjes. Probeer het zoveel mogelijk toe te passen in je eigen leven en anderen te inspireren/te helpen om ook tot de waarheid te komen. Uiteraard kiest iedereen zelf wat hij/zij ermee doet. Je hebt hersenen, gezond verstand, vrije wil en een eigen verantwoordelijkheid gekregen van Yahuwah. Blijf in Zijn Woord! Wij zijn Bijbel getrouwe christenen en geloven dat Zijn hele Woord waarheid is, dus zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament is van toepassing. Lees verder hieronder. Wij zijn in 2020 door God 'wakker gemaakt' en leren elke dag bij en volgen sinds een kleine tijd ook het dieet uit de Bijbel. Dus geen varkensvlees en andere onreine dieren. Er is een reden waarom Yahuwah dit soort regels heeft ingesteld;
3. Bid elke dag en vraag elke dag vergeving voor je zonden via het bloed van Yahushua. Vraag om gewassen te worden in Zijn bloed. God is heilig. Wij zijn zondaars en maken helaas, hoe goed we het ook proberen te doen, elke dag fouten. Deze fouten zijn afbetaald door Zijn bloed, maar vraag er vergeving voor;
4. Stop met zondigen. Keer je af van zonden en een zondig leven. Vraag Yahushua om hulp hierbij. Je hoeft het zeker NIET alleen te doen! 
5. Zet jezelf apart van deze wereld. Volg de 10 geboden, waaronder de shabbath (=volledige rustdag die heilig is. Lees in de Bijbel hierover) op zaterdag. De zondagsrust is een heidens gebruik en staat voor zonaanbidding... De Rooms Katholieke kerk heeft expres de shabbath, van de zaterdag verandert naar de zondag.  Houd de feestdagen uit de Bijbel aan. De hedendaagse kerken vieren NIET de feesten uit de Bijbel en mengen feesten met heidense valse religie (kerstboom (Tammuz Nimrod valse religie) en paaseieren (eastern heidense afgoden) Dit is NIET wat God wilt. (Lees maar in Hosea)
Voor meer informatie hierover zie de Bijbel plus bijvoorbeeld https://parableofthevineyard.com/feast-day-dates-2021/

Verboden in de Bijbel:

Zie hieronder ook de 10 geboden. Het moge duidelijk zijn dat u voor uzelf geen afgodsbeeldjes moet maken, niet in huis moet halen en niet moet gaan aanbidden, maar denk hierbij ook aan bijv. boeddha en mariabeeldjes. Boeddhabeeldjes en ook boeddha’s op wandversieringen e.d. zijn vrij populair tegenwoordig. Dit is allemaal vals licht! Ook al heeft u het gekregen of meegenomen vanuit een ver land. Er is een verhaal bekend van een zendeling die een masker in huis had meegebracht uit een ver land op vakantie en dat er hierna allerlei ongeluk in zijn huis kwam, dit soort spullen kunnen dus zeker demonisch geladen zijn. God liet hem dit zien, na bidden, dat hij het masker weg moest doen. Denk ook aan bijv. zelf altaartjes maken en/of stenen die voor zogenaamde goddelijke energie staan ’aanbidden’ zoals bijv. gevonden in alternatieve “new age” winkels. Vaak weet men niet de werkelijke betekenis van deze spullen. 
Het mag duidelijk zijn dat de Roomse Kerk allerlei zaken doet die God absoluut NIET wilt zoals beelden verering. Zij hebben zelfs de 10 geboden zelf hiervoor aangepast. De top van de Roomse Kerk is verstrengeld in vrijmetselarij, welke satanisme in vermomming is en zij aanbidden Lucifer, de duivel dus en NIET onze Schepper, de enige ware God die er bestaat! Er zijn video’s bekend waarop de paus en zijn kardinalen Lucifer(=satan, de duivel) vereren en prijzen in gezangen... Creepy! 👹💡

Zie hieronder ook de verboden op occulte praktijken zoals bijv.: waarzeggerij, hekserij, een medium raadplegen, meedoen aan tovenarij/witchcraft, vrijmetselarij etc. Houd u hier verre van! Dit is NIET voor niets: om ons juist te beschermen tegen schadelijke, negatieve, demonische invloeden. Demonen zijn boze geesten en bestaan helaas echt. Zij komen vermoedelijk van nephilim af (zoek dit op) en/of gevallen engelen. Satan, (voorheen naam Lucifer) alias de duivel, hun “vader” waar zij voor in dienst staan, is immers ook een gevallen engel. 

"The greatest trick the Devil ever pulled was convincing the world he didn't exist“

Maak ook niet de ‘denkfout’ dat het enkel voor die tijd geschreven was en voor de ‘israelieten’, want er zijn namelijk nog steeds 10 verloren stammen van Israel die verstrooid zijn over alle landen wereldwijd tussen de heidenvolken, juist omdat zij zich NIET aan de leefregels van onze Schepper hielden...!!! God verandert NIET, Yahushua HaMashiach (het vleesgeworden Woord van God) verandert niet. Hij en de Vader zijn samen één. Hij blijft dezelfde God. 

 

👇🏻👇🏻👇🏻                          Deuteronomium 18:9                                                             Deuteronomy 18:9

Wat is bidden?

Bidden is eigenlijk een gesprek hebben / praten met God. In contact staan met God via Jezus / Yahushua. 
Een gebed is heel krachtig. Omdat als je om dingen vraagt die goed zijn voor jou en anderen en het echt gelooft je dit ook echt gaat ontvangen van God. God, je Schepper wilt het allerbeste voor jou. 
Verder is het ook een manier om te werken aan je relatie met Jezus / Yahushua. Je wilt Jezus / Yahushua leren kennen. Dit doe je ook door Zijn Woord te lezen. Je wilt ook dat Jezus / Yahushua jou kent*. Dat je erbij mag horen. En dat de Heilige Geest in jou gaat werken. Jou helpt om een beter mens te worden, voor jezelf en voor anderen. Hierbij kun je denken aan: stoppen met zondigen, het goede/het juiste doen, rechtvaardig handelen, anderen/naasten helpen, er voor elkaar zijn, liefde geven. Maar ook zelf vrede en blijdschap voelen en dit aan andere mensen doorgeven. Spiritueel groeien. Feitelijk wordt je een nieuw geboren mens! Ons menselijke lichaam van vlees en bloed is corrupt door contaminatie van de genenpool, zodoende wordt de mens geboren met erfzonde en neigen we ernaar te zondigen. De oplossing hiervoor is Yahushua en leven in de geest en niet in het vlees. Vraag Yahushua om hulp, geloof en Hij zal je helpen!

Veel christenen die 'wakker' zijn krijgen ook visioenen, dromen of teksten door betreffende de huidige EINDTIJD.
Ook dit is een manier van praten van God met de mens. 

*Hoe zorg je ervoor dat Yahushua jou kent? In de Bijbel staat in Johannes door Zijn geboden = leefregels van God op te volgen. Yahushua is het vleesgeworden Woord van God. Lees hiervoor het Johannes evangelie. Hij is dus het gehele Woord van God, van wat er in de Bijbel staat van het begin tot het eind. Niet wat mensen zelf zeggen, zoals bv. (Redeneringen/overdenkingen van een mens zelf...) Paulus. Er is veel verwarring tegenwoordig over wel of niet de wetten van God volgen, omdat in Paulus staat dat ‘we vrij van de wet zouden zijn’. Echter is dit opgetekend vanuit een mens. Het is heel belangrijk om dit te beseffen. Als je echt Yahushua, dus God wilt volgen en terug wilt komen bij de Vader, moet je Yahushua volgen en dat is dus het Woord van God, de Thora, de 10 geboden (Oude Testament) en Zijn gelijkenissen (lessen) in het Nieuwe Testament en bv ook in de Openbaring praat Yahushua tegen ons en zegt Hij wat Hij van ons verwacht. Daden zijn dus zeker wel belangrijk en het is belangrijk om niet enkel te geloven maar ook dat onze daden in overeenstemming zijn met ons geloof. (Lees hiervoor evangelie van Jakobus) Echter we kunnen enkel via Zijn bloed gereinigd worden van zonden en daardoor ook daadwerkelijk terug komen bij God. Dus niet enkel via onze eigen werken/daden en dat willen we hier dus ook zeker NIET mee aangeven! Echter verwacht God wel degelijk werken van ons. Lees hiervoor de gelijkenissen van Yahushua (als een tak van de Wijnstok geen vrucht opbrengt, wordt deze afgekapt en in het vuur gegooid...) en ook in de Openbaring geeft Yahushua aan een gemeente aan “dat zij terug moeten naar het uitvoeren van de eerste werken.”

Daarnaast heeft Yahushua heel duidelijk gezegd dat Hij niet kwam om de wet af te schaffen, maar om te vervullen... Hij was zonder zonden en is ons grote voorbeeld. Door elke dag te leren en toe te passen worden wij, als wij luisteren, naar de Heilige Geest, naar Zijn evenbeeld getransformeerd. 

Al het kwaad heden ten dage in deze wereld ontstaat omdat mensen niet (goed) luisteren naar God, onze Schepper. 

 

Bid Service

NIEUW - DE BID SERVICE -

 


Het leven op aarde gaat helaas niet altijd over rozengeur en maneschijn... Het is een test om hier te zijn en uiteindelijk terug te keren naar God.

Zijn er situaties waarin u of uw naasten het echt even niet meer ziet zitten, u niet weet wat u moet doen, u of uw naasten ernstige dingen meemaken, dan willen wij, een groepje christenen heel graag voor u en/of uw naasten bidden.

Laat het ons weten via onze email:   info@jezus2020.net   kunt u een bid verzoek service doorgeven. 

“Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, die in de hemel is. Want waar twee of drie in Mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden” Matteüs 18:19-20.

Weten hoe krachtig bidden en een gebed kan zijn, lees meer op: