NB.: Onze eerste site   www.jezus2020.nl   is gebanned vanwege de waarheid omtrent Covid-19. Er wordt heel veel aan censuur gedaan momenteel op internet. Om deze reden kunnen wij niet informatie over Covid-19 erop zetten, want wij willen dat Jezus/Yahushua, het evangelie waardoor u gered kan worden, (ja NU, op dit moment kunt u gered worden!) op het internet blijft staan, totdat het internet er wereldwijd af wordt gehaald. 

Heeft u een kaartje ontvangen van deze website, zoek dan zelf naar de ware antwoorden op de vragen bijvoorbeeld via www.xtremerealitycheck.com U kunt hier zoeken op informatie omtrent “virussen en vaccins”. 
Normaliter duurt het meer dan 10 jaar om een vaccin te ontwikkelen, nu wordt het in 7-9 maanden gelanceerd. Doe uw eigen onderzoek.
Ook kunt u het volgende onderzoeken: dr. Lanka 2016, mazelen”virus” (google dit)

Leest u alstublieft de hele pagina en bekijk alle video’s.

Profetie over de ‘mark of the beast’, het kan in vele vormen voorkomen. Zorg dat
u NIET misleid wordt! Lees dagelijks de Bijbel. Bekeer u van zonden via het bloed van Yahushua (Jezus), vraag God om hulp uit een oprecht hart! 💗

Zeer BELANGRIJKE video’s!

Bekijk deze alstublieft

👇🏻👇🏻👇🏻

Eindtijd

Leven we in het einde der tijden? 
Nou, volgens de Bijbel wel. Lees maar eens in Mattheus 24, Lucas 21, Daniël en Openbaring. 
Een aanrader om te volgen op youtube of via haar eigen site: www.xtremerealitycheck.com 

Is er hoop? Ja, middels de opname!

Ja, middels de opname is er wel degelijk hoop. Zij die waarlijk in Jezus geloven, Hem volgen in hun dagelijks leven en dus NIET (wat) de wereld doet, zich afkeren van zonden/stoppen met zondigen, blijven vergeving vragen voor hun zonden, bidden en een relatie hebben met Jezus die worden opgenomen naar de hemel. Zodoende hoeven zij niet door het ergste van de grote verdrukking heen en niet door de toorn van God. Veel christenen overal ter wereld krijgen nu dromen van God. Tekenen en visioenen. God heeft dit tevens voorspelt in de Bijbel.

De toorn van God is ook niet bestemd voor de kinderen van God, in het nieuwe testament wordt iedereen die waarlijk in Jezus geloofd beschouwd als een zoon of dochter van God, de Vader. 

 

 

Waar staat de opname in de Bijbel genoemd?

Door de hele Bijbel heen staan verwijzingen naar een zogenaamde opname / rapture voor wie oren heeft om te horen.
Bv een paar teksten:
- Jesaja 63:4 ”Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen.”
- Jesaja 26:20 “Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.”
- Psalm 91;
- 1 Thessalonicenzen 4:13-18: “opname”;
- Lucas 21:36 “Waakte te allen tijde, biddende, dat gij in staat mag wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.”;
- Openbaring 3:10 “Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen.”;
- Matheus 25:1-13 “Gelijkenis vijf wijze en dwaze meisjes”;
- Romeinen 5:8-10 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door ZIJN BLOED, door Hem behouden worden van de toorn.” 
- Openbaring 7:9 “Hierna zag ik een grote menigte staan die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden (schoongewassen van zonden door het bloed van Jezus) en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: “De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit en van het lam!”;
- Openbaring 12.

Etcetera... De Bijbel staat er echt vol van...! Het staat er zij het niet direct genoemd als een opname/rapture. Maar in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 staat het Griekse woord “harpazo” dit betekent wegrapen, opnemen. En er wordt gesproken over een transformatie van ons lichaam (verheerlijkte lichaam) en een ontmoeting in de lucht, zodat wij voor altijd bij Jezus zijn!

Dus er is een verschil tussen armageddon waarbij Jezus opnieuw komt (wederkomst), maar er is tevens een opname voor hen die waarlijk in Jezus geloven, vergeving voor zonden vragen, bidden, een relatie met Jezus hebben, die stoppen met zondigen en naar Hem luisteren. 

Dit wordt lang niet altijd in de kerk besproken.

-De ‘dag des Heere’ De dag van Yahuah!, komt als een dief in de nacht voor wie niet waakzaam zijn (1 Tessalonicenzen 5:2 en 2 Petrus 3:10 en Openbaring 3:3. De dag des Heere = de toorn van God! En die komt er binnenkort aan.

Zie ook:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opname-apostasia.pdf

en
https://www.zoeklicht.nl/artikelen/de+dag+des+heren_1491

Merkteken van het beest | Mark of the beast

Video’s: mark, his name or the number of his name...