NB.: Onze eerste site   www.jezus2020.nl   is gebanned vanwege de waarheid omtrent Covid-19. Er wordt heel veel aan censuur gedaan momenteel op internet. Om deze reden kunnen wij niet informatie over Covid-19 erop zetten, want wij willen dat Jezus/Yahushua, het evangelie waardoor u gered kan worden, (ja NU, op dit moment kunt u gered worden!) op het internet blijft staan, totdat het internet er wereldwijd af wordt gehaald. 

Heeft u een kaartje ontvangen van deze website, zoek dan zelf naar de ware antwoorden op de vragen. VRAAG het aan Jezus / Yahusha, dus aan God. Hij bestaat. Hij kan u ALLE waarheid laten zien via Zijn Heilige Geest!  
Normaliter duurt het meer dan 10 jaar om een vaccin te ontwikkelen, nu wordt het in 7-9 maanden gelanceerd. Doe uw eigen onderzoek. Ook kunt u het volgende onderzoeken: dr. Lanka 2016, mazelen”virus” (google dit)

Profetie over de ‘mark of the beast’, het kan in vele vormen voorkomen. Zorg dat
u NIET misleid wordt! Lees dagelijks de Bijbel. Bekeer u van zonden via het bloed van Yahushua (Jezus), vraag God om hulp uit een oprecht hart! πŸ’—

Zeer BELANGRIJKE video’s!

Bekijk deze alstublieft

πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»πŸ‘‡πŸ»

BELANGRIJK BERICHT:πŸ’‘πŸ‘‡πŸ»betreffende spuit/testπŸ’‰πŸ‘ΉπŸπŸ€₯

Indien u uit ONWETENDHEID de ‘abomination of desolation’, de ‘gruwel der verwoesting’ (boek Daniel uit de Bijbel) heeft genomen, VRAAG dan zeer ernstig VERGEVING aan Jezus/Y’shua aan God! REPENT! Bekeer u! Bid hierover...
Zie tevens kopje “HOE GERED WORDEN” op deze website.  

Zie tevens: https://www.jezus2020.net/testimonials/534471_dromen-woorden-zinnen-via-de-heilige-geest

Eindtijd

Leven we in het einde der tijden? 
Nou, volgens de Bijbel wel. Lees maar eens in Mattheus 24, Lucas 21, Daniël en Openbaring. 

Is er hoop? Ja, middels de tweede Exodus en verzameling/opname van de gemeente!

Ja YAHusha / Jezus van Nazareth is onze enige hoop en de Weg, de Waarheid en het Leven in een wereld vol met leugens en indoctrinatie van de satan. Wij raden u aan de Bijbel en evt. Apocriefen goed te bestuderen samen met de Heilige Geest. Na bestuderen zijn wij erachter gekomen dat er HOOP is middels de tweede Exodus/uittocht en verzameling/gathering en opname bij de berg Sion, te Jeruzalem. Zij die waarlijk in Yahushua/Jezus geloven, Hem volgen in hun dagelijks leven en dus NIET (wat) de wereld doet, zich afkeren van zonden/stoppen met zondigen, blijven vergeving vragen voor hun zonden, bidden en een relatie hebben met Yahushua (Jezus) die worden eruit gehaald/eruit gered en worden door YAH verzameld naar het beloofde land. Israel = mensen/tribes en die zijn momenteel overal verspreid over de wereld over verschillende landen sinds de bevalling. De heidenen zijn net als ten tijde van het Oude Testament “crafted in” in Israel. Zowel Juda (Zuidelijk Koninkrijk) alsmede Israel/overige (verloren) stammen (Noordelijk Koninkrijk), zij wonen nog NIET in het beloofde land. Heel veel is omgedraaid en klopt nog niet. YAH heeft beloofd in Zijn Woord dat wij - uit alle landen bij elkaar worden verzameld en opgaan richting het beloofde land, richting Jeruzalem. Op de berg Sion (hemeldimensie waar YAH woont) zal aldaar ontkoming zijn. En is er een mogelijke opname. Zodoende hoeven zij niet door het ergste van de grote verdrukking heen en NIET door de toorn/wraak van YAHUWAH/God. Veel christenen overal ter wereld krijgen nu dromen van God. Tekenen en visioenen. God heeft dit tevens allemaal voorzegt in profetieën in de Bijbel en in bepaalde apocriefen.

De toorn van God is ook niet bestemd voor de kinderen van God, in het nieuwe testament wordt iedereen die waarlijk in Yahushua geloofd en Hem volgt beschouwd als een zoon of dochter van YHWH, de Vader. 

 

 

Waar zijn de lost tribes/verloren stammen van de Bijbel gebleven?

Iets over een grote volksverhuizing... De informatie is wel te vinden, maar je moet speuren en onderzoeken. Soms is alles recht voor je neus, maar worden er door de satan en zijn volgelingen net wat zaken verdraait, gelogen waardoor je niet goed weet hoe het precies zit. VRAAG aan YAHushua (Jezus).
Je identiteit in Hem/in Christus/in de Messias “Door te weten wie we zijn in Hem, krijgen we vertrouwen” πŸ’–πŸ™πŸ»πŸ”₯

Waar staat de tweede Exodus/uittocht en verzameling/opname van de gemeente in de Bijbel genoemd?

Tweede Exodus en verzameling naar en in- het beloofde land van Israel/Jacob:
- Jesaja 2:2-5
- Jesaja 4:2-6
- Jesaja 11:11-14 | Herstel van Israel
- Jesaja 12:1-6 | Danklied van de verlosten
- Jesaja 14:1-3
- Jesaja 17:6-8 | Dit gaat over het overblijfsel/remnant van Israel 
- Jesaja 24:13-16
- Jesaja 25-6-12 | Heil op SION
- Jesaja 26:2-3 | Lofzang van de verlosten
- Jesaja 26:15-21
- Jesaja 27: 2-6 | Israel verlost
- Jesaja 27: 8-9
- Jesaja 27:12-13 | Israel verlost - Vanuit Assyrie welke wordt genoemd is Israel het Noordelijk Koninkrijk verspreid geraakt richting Europa/westen en vanuit Egypte is Juda, het Zuidelijk Koninkrijk verspreid geraakt richting Europa/westen. 
- Jesaja 28:5
- Jesaja 29:17-24 | Een heerlijke toekomst
- Jesaja 30:18 | De HEERE wacht
- Jesaja 30:18-21
- Jesaja 30:23-26
- Jesaja 32:1-8 | 1000-jarig vredesrijk Yahushua
- Jesaja 32:15-20
- Jesaja 34:16-17
- Jesaja 35:1-10

- in apocrief the ascension of Isaiah wordt gesproken over een verzameling/gathering van de harvest van de apostelen van Yahushua. 1/12 van de harvest van deze apostelen wordt in handen gegeven van de satan/antichrist. LET OP: De wetteloze krijgt de wetteloze. Vervullen betekent niet afschaffen. Mattheus 5:17. 

===== Dit zijn nog enkel de teksten uit Jesaja | HIER VOLGT BINNENKORT MEER | Deze pagina is onder constructie. =====

Door de hele Bijbel heen staan verwijzingen naar een zogenaamde opname / rapture voor wie oren heeft om te horen.

Bv een paar teksten:
(Hoe de Jezuïeten/kerken/religie/predictive programming in films aangeven hoe de opname zal zijn geloven wij echter niet (meer) 😊 ...)

- Jesaja 63:4 ”Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen.”
- Jesaja 26:20 “Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.”
- Psalm 91;
- 1 Thessalonicenzen 4:13-18: “opname”;
- Lucas 21:36 “Waakte te allen tijde, biddende, dat gij in staat mag wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.”;
- Openbaring 3:10 “Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen.”;
- Matheus 25:1-13 “Gelijkenis vijf wijze en dwaze meisjes”;
- Romeinen 5:8-10 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door ZIJN BLOED, door Hem behouden worden van de toorn.” 
- Openbaring 7:9 “Hierna zag ik een grote menigte staan die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden (schoongewassen van zonden door het bloed van Jezus) en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: “De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit en van het lam!”;
- Openbaring 12.

Etcetera... De Bijbel staat er echt vol van...! Het staat er zij het niet direct genoemd als een opname/rapture. Maar in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 staat het Griekse woord “harpazo” dit betekent wegrapen, opnemen. En er wordt gesproken over een transformatie van ons lichaam (verheerlijkte lichaam) en een ontmoeting in de lucht, zodat wij voor altijd bij Yahushua/Jezus zijn!

Dus er is een verschil tussen armageddon waarbij Yahushua/Jezus opnieuw komt (wederkomst), maar er is tevens een opname voor hen die waarlijk in Yahushua/Jezus geloven, vergeving voor zonden vragen, bidden, een relatie met Yahushua/Jezus hebben, die stoppen met zondigen en naar Hem luisteren. 

Deze Bijbelteksten wordt lang niet altijd in de kerk besproken. De kerken zijn een opgezet systeem van religie. Terwijl de Bijbel, de Heilige Geschriften YAH’s Woord GEEN religie is, maar echte geschiedenis en toekomst - profetie van hemel en aarde is. 

-De ‘dag des Heere’ De dag van Yahuah!, komt als een dief in de nacht voor wie niet waakzaam zijn (1 Tessalonicenzen 5:2 en 2 Petrus 3:10 en Openbaring 3:3. De dag des Heere = de toorn van God! En die komt er binnenkort aan.

Zie ook:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opname-apostasia.pdf

en
https://www.zoeklicht.nl/artikelen/de+dag+des+heren_1491

Merkteken van het beest | Mark of the beast